Faktúry
Vytlačiť

Január
prijaté na OÚ zverejnené
5.1.2012 1.2.2012 Plyn budova OcÚ
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOI - 3
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOI-1
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 1
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 2
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 3
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky- SOI - 2
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 1
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 2
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 3
5.1.2012
1.2.2012 Plyn OcÚ - stará škola
5.1.2012
1.2.2012 Uloženie odpadu
5.1.2012
1.2.2012 Vývoz odpadu
6.1.2012 1.2.2012 Dažďová kanalizácia
6.1.2012 1.2.2012 Outsourcing
9.1.2012
1.2.2012 T-com
10.1.2012
1.2.2012 Použitie plošiny na VO
12.1.2012
1.2.2012 BOZP a PO
12.1.2012
1.2.2012 Odborná literatúra
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 1
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 2
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 3
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 4
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 5
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 6
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 7
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 8
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 9
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 10
16.1.2012
1.2.2012 Plyn stará škola
16.1.2012 1.2.2012 Plyn OcÚ
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 11
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 12
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 13
17.1.2012
1.2.2012 Oprava kopírky
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 14
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 15
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 16
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 17
17.1.2012 1.2.2012 Finančný spravodajca
17.1.2012 1.2.2012 Posypový materiál
17.1.2012 1.2.2012 ŠFRB
19.1.2012
1.2.2012 Posyp miestnych komunikácií
20.1.2012
1.2.2012 Účtovníctvo ROPO a obcí
20.1.2012
1.2.2012 Územný plán
24.1.2012 1.2.2012 Poistka kompostovací voz
24.1.2012 1.2.2012 Poistka traktor
31.1.2012
1.2.2012 Odhŕňanie


Február
prijaté na OÚ zverejnené
1.2.2012
1.3.2012 Plyn bytovky 1
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 2
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 3
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 4
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 5
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 6
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 7
1.2.2012 1.3.2012
Plyn bytovky 8
1.2.2012 1.3.2012 Plyn bytovky 9
1.2.2012 1.3.2012 Plyn OcÚ
1.2.2012 1.3.2012 Plyn stará škola
3.2.2012
1.3.2012 Stravovanie
3.2.2011
1.3.2012 Zmena registrátora domény
3.2.2012
1.3.2012 Outsourcing
3.2.2012
1.3.2012 Programové vybavenie - voľby
3.2.2012 1.3.2012 Vývoz odpadu
3.2.2012 1.3.2012 Uloženie odpadu
7.2.2012
1.3.2012 Separovaný odpad
7.2.2012
1.3.2012 Kancelársky materiál
7.2.2012
1.3.2012 Mesačný poplatok Orange
7.2.2012
1.3.2012 Stravovanie ŠJ
9.2.2012
1.3.2012
Auditorské služby
9.2.2012
1.3.2012 Použitie plošiny na VO
15.2.2012
1.3.2012 Poistenie traktora
15.2.2012 1.3.2012 Poistenie majetku
15.2.2012 1.3.2012 Poistenie kompostovací voz
15.2.2012 1.3.2012 Nákup materiálu- budova OcÚ
15.2.2012 1.3.2012 Nákup aparatúry na cintoríny
20.2.2012
1.3.2012 Účtovné súvzťažnosti
20.2.2012 1.3.2012 Tlačivá-rybárske lístky a knižnica
20.2.2012 1.3.2012 Tlačivá-DzN
20.2.2012 1.3.2012
Kancelársky materiál+údržba techniky
28.2.2012
1.3.2012 Oprava budovy OcÚ
28.2.2012 1.3.2012 Oprava hydrantu SOI
28.2.2012 1.3.2012 AsseccoMarec

prijaté na OÚ zverejnené
1.3.2012
2.4.2012 Sociálne zariadenia
2.3.2012
2.4.2012 Vývoz odpadu február
2.3.2012 2.4.2012 VEOLIA-Družby 685
2.3.2012 2.4.2012 VEOLIA-Družby 684
2.3.2012 2.4.2012 VEOLIA- Vrbičky
2.3.2012 2.4.2012 Uloženie odpadu február
2.3.2012 2.4.2012 Programové vybavenie
2.3.2012 2.4.2012 Outsourcing 2-2012
2.3.2012 2.4.2012 Lekársky posudok
9.3.2012
2.4.2012 SPP opravna SOI
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOI-2
9.3.2012 2.4.2012 Kominár-SOII
9.3.2012 2.4.2012
SPP-SOI-3
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOIII-3
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOIII-2
9.3.2012 2.4.2012 Kominar-SOIII
9.3.2012 2.4.2012 Kominar-SOI
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOIII-1
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOII-3
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOII-2
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOII-1
9.3.2012 2.4.2012 SPP-SOI-1
9.3.2012 2.4.2012 T-com
9.3.2012 2.4.2012 Orange
9.3.2012 2.4.2012 Separovaný odpad
9.3.2012 2.4.2012 Kominár OcÚ
9.3.2012 2.4.2012 Plyn budova OcÚ
9.3.2012 2.4.2012 Plyn stará škola
9.3.2012 2.4.2012 Oprava dverí - zdravotné stredisko
9.3.2012 2.4.2012 Hornonitrie
9.3.2012 2.4.2012 Veolia-budova OcÚ
9.3.2012 2.4.2012 Veolia-dom záhradkárov
9.3.2012
2.4.2012 Veolia-SOI
12.3.2012
2.4.2012 Oprava kúrenia-SOI
13.3.2011
2.4.2012 Údržba budovy OcÚ
19.3.2012
2.4.2012 Oprava WC v budove OcÚ
20.3.2012
2.4.2012 Výmena ventilu v bytovom dome SOI
20.3.2012 2.4.2012 Poistenie prípojného vozidla
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra1-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra2-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra3-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra4-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra5-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra6-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra7-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra8-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 Vyúčtovacia faktúra9-bytový dom
21.3.2012 2.4.2012 ZPOZ
22.3.2012 2.4.2012 Výmena vodomeru-stará škola
22.3.2012 2.4.2012 Výmena vodomeru - zbrojnica
22.3.2012 2.4.2012 Veolia-zbrojnica
22.3.2012 2.4.2012 Stravovanie marec
22.3.2012 2.4.2012 Sociálna pomoc
22.3.2012 2.4.2012 Stravovanie voľby 2012
29.3.2012
2.4.2012 BOSCH BMS 1300
31.3.2012
2.4.2012 VOK rozvoz a vývoz
31.3.2012
2.4.2012 Územný plán


Apríl

prijaté na OÚ zverejnené
4.4.2012
2.5.2012 Orange
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky1
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky2
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky3
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky4
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky5
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky6
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky7
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky8
4.4.2012 2.5.2012 Plyn bytovky9
4.4.2012 2.5.2012 Plyn - budova OcÚ
4.4.2012 2.5.2012 Plyn-stará škola
4.4.2012 2.5.2012 Stravovanie
4.4.2012 2.5.2012 Servis-ASSECO
4.4.2012 2.5.2012 Outsourcing
5.4.2012
2.5.2012 Uloženie odpadu
5.4.2012 2.5.2012 Kancelárske potreby
5.4.2012 2.5.2012 Vývoz odpadu
10.4.2012
2.5.2012 Uloženie VOK
10.4.2012 2.5.2012 Požiarna ochrana
10.4.2012 2.5.2012 Separovaný odpad
10.4.2012
2.5.2012 T-com
12.4.2012
2.5.2012 ASSECO1
12.4.2012
2.5.2012 Opiľovanie stromov-pohrebisko Brezany
12.4.2012
2.5.2012 Vývoz VOK-apríl
12.4.2012
2.5.2012 Oprava VO
13.4.2012 2.5.2012 ASSECO2
13.4.2012 2.5.2012 ESET
16.4.2012
2.5.2012 Biologicky rozložiteľný odpad
16.4.2012 2.5.2012 Činnosti pri prevádzke pohrebiska
16.4.2012 2.5.2012 Čistenie kanalizačného potrubia
17.4.2012 2.5.2012 SLOVGRAM
17.4.2012 2.5.2012 Činnosť odborne spôsobilej osoby
17.4.2012 2.5.2012 Čistenie kanalizácie
20.4.2012 2.5.2012 Dodávka a montáž žalúzií
20.4.2012
2.5.2012 SOZA
20.4.2012 2.5.2012 Uloženie VOK-apríl
23.4.2012
2.5.2012 Nákup kníh - MĽK
23.4.2012 2.5.2012 Doprava a čistenie kanalizácie
24.4.2012 2.5.2012 ASSECO mzdy a výkazy za I. Q
24.4.2012 2.5.2012 Vybavenie DHZ
30.4.2012
2.5.2012 DHZ - oblečenie
30.4.2012
2.5.2012 DHZ-oprava techniky


Máj

prijaté na OÚ zverejnené
4.5.2012
1.6.2012 Plyn budova OcÚ
4.5.2012 1.6.2012 Plyn stará škola
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 1
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 2
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 3
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 4
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 5
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 6
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 7
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 8
4.5.2012 1.6.2012 Plyn bytovky 9
4.5.2012 1.6.2012 Orange
9.5.2012
1.6.2012 Vývoz odpad
9.5.2012 1.6.2012 Separovaný odpad
9.5.2012 1.6.2012 Uloženie odpadu
9.5.2012 1.6.2012 Oprava chodníka
9.5.2012 1.6.2012 Oprava dlažby v bytovom dome
9.5.2012 1.6.2012 Nákup kníh-MĽK
9.5.2012 1.6.2012 Pevná linka-tcom
14.5.2012
1.6.2012 Prestrešenie OcÚ
21.5.2012
1.6.2012 Oprava dlažieb- bytové domy
21.5.2012
1.6.2012 Preprava - KD
21.5.2012
1.6.2012 Preprava - KD
22.5.2012
1.6.2012 Služby súvisiace so stránkou obce
22.5.2012 1.6.2012 Poistenie obecného majetku
23.5.2012 1.6.2012 Školenie - kvalifikačný kurz
25.5.2012
1.6.2012 ZPOZ
25.5.2012
1.6.2012 Revízie bytových domov
25.5.2012
1.6.2012 Nákup materiálu-OcÚ
25.5.2012
1.6.2012 Kancelárske potreby
28.5.2012
1.6.2012 Nákup elektromateriálu
28.5.2012
1.6.2012 Vykonanie deratizácieJún

prijaté na OÚ zverejnené
1.6.2012 2.7.2012 ASSECO
1.6.2012 2.7.2012 STVPS-SOIII
1.6.2012 2.7.2012 STVPS-SOII
1.6.2012 2.7.2012 STVPS-SOI
1.6.2012 2.7.2012 STVPS-dom smútku Nedožery
1.6.2012 2.7.2012 STVPS- výtokový stojan
1.6.2012 2.7.2012 STVPS- dom smútku Brezany
1.6.2012 2.7.2012 stravovanie zamestnancov
4.6.2012
2.7.2012 poistenie nehnuteľného majetku
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOIII - 3
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOIII-2
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOIII-1
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOII-3
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOII-2
4.6.2012 2.7.2012 plynSOII-1
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOI-3
4.6.2012 2.7.2012 plyn SOI-1
4.6.2012 2.7.2012 plyn stará škola
4.6.2012 2.7.2012 orange
6.6.2012 2.7.2012 uloženie odpadu
6.6.2012 2.7.2012 outsourcing
6.6.2012 2.7.2012 vývoz odpadu-máj
6.6.2012 2.7.2012 plyn budova OcÚ
6.6.2012
2.7.2012 nedoplatok bytovky
6.6.2012 2.7.2012 kancelárske potreby
7.6.2012
2.7.2012 kosenie verejných priestranstiev
14.6.2012 2.7.2012 hodnotenie webového sídla
14.6.2012 2.7.2012 práce plošinou
19.6.2012
2.7.2012 práce pre výber dodávateľa
19.6.2012 2.7.2012 tlačivá pre matričný úrad
19.6.2012 2.7.2012 desinsekcia bytových domov
22.6.2012
2.7.2012 knihy MĽK
22.6.2012
2.7.2012 nákup tlačív
28.6.2012
2.7.2012 ozvučenie domu smútkuJúl

prijaté na OÚ zverejnené
2.7.2012 1.8.2012 odborná literatúra
2.7.2012 1.8.2012 outsourcing za jún
3.7.2012 1.8.2012 plyn stará škola
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky1
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky2
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky3
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky4
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky5
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky6
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky7
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky8
3.7.2012 1.8.2012 plyn bytovky9
3.7.2012 1.8.2012 plyn budova OcÚ
3.7.2012 1.8.2012 orange
12.7.2012
1.8.2012 opravy na bytovkách
13.7.2012
1.8.2012 ASSECO-mzdy
17.7.2012
1.8.2012 výmena dlaždíc v bytovom dome
17.7.2012
1.8.2012 kosenie verejných priestranstiev RIDER
18.7.2012
1.8.2012 SOZA
18.7.2012 1.8.2012 požiarna ochrana
18.7.2012 1.8.2012 pohrebné službyAugust

prijaté na OÚ zverejnené
2.8.2012
3.9.2012 vývoz odpadu za júl
2.8.2012
3.9.2012 uloženie odpadu za júl
2.8.2012
3.9.2012 ASSECO-mzdy,dane
6.8.2012
3.9.2012 separovaný odpad-vývoz za júl
6.8.2012 3.9.2012 plyn-stará škola august
6.8.2012 3.9.2012 plyn-OcÚ august
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky9

6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky8
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky7
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky6
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky5
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky4
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky3
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky2
6.8.2012 3.9.2012 august - plyn bytovky1
8.8.2012 3.9.2012 práce s kompostovacím vozom
13.8.2012 3.9.2012 vzduchotechnika
13.8.2012 3.9.2012 ASSECO - preinštalovanie programov
15.8.2012
3.9.2012 poistné-traktor
15.8.2012 3.9.2012 kancelársky materiál
15.8.2012 3.9.2012 poistné-kompostovací voz
15.8.2012 3.9.2012 bytové domy-oprava sporáka
17.8.2012 3.9.2012 označenie verejných priestranstiev
23.8.2012
3.9.2012 VEOLIA-dom smútku Nedožery
27.8.2012
3.9.2012 úprava priestorov stavebného úradu
27.8.2012
3.9.2012 oprava kancelárskej techniky
27.8.2012
3.9.2012 šatne TJ - práce naviac
27.8.2012
3.9.2012 udržiavacie práce šatne TJ


September
prijaté na OÚ zverejnené
4.9.2012 1.10.2012 orange za august
4.9.2012 1.10.2012 outsourcing za august
4.9.2012 1.10.2012 plyn budova OcÚ
4.9.2012 1.10.2012 plyn stará škola
4.9.2012 1.10.2012 veolia-bytovky
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky1
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky2
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky3
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky4
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky5
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky6
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky7
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky8
4.9.2012 1.10.2012 plyn bytovky9
5.9.2012 1.10.2012 MĽK
6.9.2012
1.10.2012 vývoz odpadu za august
6.9.2012 1.10.2012 výkon činnosti stavebného dozoru
6.9.2012 1.10.2012 uloženie odpadu za august
11.9.2012 1.10.2012 VEOLIA-dom smútku Brezany
11.9.2012 1.10.2012 VEOLIA- dom záhradkárov
11.9.2012 1.10.2012 VEOLIA- budova OcÚ
11.9.2012 1.10.2012 VEOLIA - požiarna zbrojnica
11.9.2012 1.10.2012 SOZA
11.9.2012 1.10.2012 tlačiareň matrika
11.9.2012 1.10.2012 separovaný odpad za august
12.9.2012 1.10.2012 požiarna ochrana
13.9.2012 1.10.2012 T-com
13.9.2012 1.10.2012 stravovanie zamestnancov september
13.9.2012 1.10.2012 výmena stavačov-zdravotné stredisko
13.9.2012 1.10.2012 stravovanie zamestnancov august
13.9.2012 1.10.2012 oprava VO
17.9.2012 1.10.2012 poistné
18.9.2012 1.10.2012 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov-bytovka1
18.9.2012 1.10.2012 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov-bytovka2
18.9.2012 1.10.2012 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov-bytovka3
18.9.2012 1.10.2012 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov-budova OcÚ
18.9.2012 1.10.2012 ASSECO
19.9.2012 1.10.2012 Výmena zariadenia v kuchyni OcÚ
21.9.2012 1.10.2012 Výmena svietidiel


Október
prijaté na OÚ zverejnené
2.10.2012 2.11.2012 opravy v bytových domoch
2.10.2012 2.11.2012 orange za september
2.10.2012 2.11.2012 outsourcing za september
2.10.2012 2.11.2012 stravovanie zamestnancov
4.10.2012 2.11.2012 asseco-1
4.10.2012 2.11.2012 asseco-2
4.10.2012 2.11.2012 alarm systém
4.10.2012 2.11.2012 uloženie odpadu za september
4.10.2012 2.11.2012 vývoz odpadu za september
4.10.2012 2.11.2012
úprava priestorov stavebného úradu
4.10.2012 2.11.2012 výmena vodomerov na bytové domy
8.10.2012 2.11.2012 separovaný odpad z september
8.10.2012 2.11.2012 t-com za september
10.10.2012 2.11.2012 SOZA
12.10.2012 2.11.2012 poistné - vozidlo DHZ
15.10.2012 2.11.2012 ZO SZCH
16.10.2012 2.11.2012 pohrebné služby
17.10.2012 2.11.2012 deratizácia
17.10.2012 2.11.2012 uloženie VOK
17.10.2012 2.11.2012 vývoz VOK
23.10.2012 2.11.2012 Správa registratúry
23.10.2012 2.11.2012 Výmena ventilu
25.10.2012 2.11.2012 verejný rozhlas
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn - stará škola
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-budova OcÚ
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka1
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka2
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka3
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka4
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka5
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka6
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka7
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka8
26.10.2012 2.11.2012 vyúčtovanie plyn-bytovka9
29.10.2012 2.11.2012 obecné múzeum
29.10.2012 2.11.2012 preprava KD
31.10.2012 2.11.2012 kotolňa OcÚ

November
prijaté na OÚ zverejnené
5.11.2012 3.12.2012 ASSECO
5.11.2012 3.12.2012 kancelárske potreby
5.11.2012 3.12.2012 orange-všetky služby za október
5.11.2012 3.12.2012 outsourcing za október
5.11.2012 3.12.2012 plyn-budova OcÚ
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka1
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka2
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka3
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka4
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka5
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka6
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka7
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka8
5.11.2012 3.12.2012 plyn-bytovka9
5.11.2012 3.12.2012 plyn-stará škola
5.11.2012 3.12.2012 posudky v rámci opatrovateľskej služby
7.11.2012 3.12.2012 vývoz odpadu za október
7.11.2012 3.12.2012 uloženie odpadu za október
7.11.2012 3.12.2012 separovaný odpad za október
7.11.2012 3.12.2012 havarijné poistenie-traktor
7.11.2012 3.12.2012 havarijné poistenie - kompostovací voz
8.11.2012 3.12.2012 t-com za október
8.11.2012 3.12.2012 prostriedky na čistenie a údržbu
12.11.2012 3.12.2012 nákup kuka-nádob
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - budova OcÚ
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - budova OcÚ2
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - budova OcÚ3
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 1
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 2
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 3
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 4
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 5
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 6
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 7
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 8
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 9
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky - 10
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie Nedožery
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie Brezany2
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie Brezany
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - dom záhradkárov
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - dom smútku Brezany
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - ČOV
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -11
12.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -12
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -13
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -14
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -15
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -16
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -17
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bytovky -18
14.11.2012 3.12.2012 kancelárske potreby
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - dom smútku Nedožery
14.11.2012 3.12.2012 MĽK
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - bývalá budova knižnice
14.11.2012 3.12.2012 vyúčtovanie elektriny - zdravotné stredisko
23.11.2012 3.12.2012 služby súvisiace s webstránkou
23.11.2012 3.12.2012 STVPS - budova OcÚ
23.11.2012 3.12.2012 STVPS - dom smútku Brezany
23.11.2012 3.12.2012 STVPS-areál Vrbičky
23.11.2012 3.12.2012 STVPS-dom smútku Nedožery
23.11.2012 3.12.2012 STVPS-Hviezdoslavova
23.11.2012 3.12.2012
STVPS-polyfunkčný objekt
26.11.2012 3.12.2012 oprava verejného rozhlasu
29.11.2012 3.12.2012 ASSECO predplatné na rok 2013
29.11.2012 3.12.2012 bytovky- oprava kúrenia v byte
29.11.2012 3.12.2012 kotolňa-bytovky
29.11.2012 3.12.2012 odborné publikácie
29.11.2012 3.12.2012 Veolia-požiarna zbrojnica
29.11.2012 3.12.2012 Veolia-SOI
29.11.2012 3.12.2012 Veolia-SOII

December
prijaté na OÚ zverejnené
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-stará škola
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky1
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky2
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky3
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky4
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky5
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky6
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky7
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky8
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-bytovky9
4.12.2012 2.1.2013 plyn december-budova OcÚ
4.12.2012 2.1.2013 orange za november
5.12.2012 2.1.2013 vývoz za december
5.12.2012 2.1.2013 uloženie za december
5.12.2012 2.1.2013 oprava vchodových dverí na bytovom dome
5.12.2012 2.1.2013 ASSECO
5.12.2012 2.1.2013 poskytovanie sociálnych služieb
5.12.2012 2.1.2013 separovaný odpad za november
5.12.2012 2.1.2013 úprava webstránky
6.12.2012 2.1.2013 t-com za november
6.12.2012 2.1.2013 revízie-SOI-SOIII
6.12.2012 2.1.2013 revízia-stará škola
6.12.2012 2.1.2013 revízia-kotolňa OcÚ
6.12.2012 2.1.2013 predplatné prieboj
10.12.2012 2.1.2013 kancelárske potreby
10.12.2012 2.1.2013 stravovanie zamestnancov
10.12.2012 2.1.2013 stravovanie zamestnancov počas štrajku
11.12.2012 2.1.2013 RKC-tvorba zborníka
12.12.2012 2.1.2013 zimná údržba komunikácií
12.12.2012 2.1.2013 poistné na I. štvrťrok 2013
12.12.2012 2.1.2013 administratívny materiál
12.12.2012 2.1.2013 zdravotné stredisko
17.12.2012 2.1.2013 odhŕňanie miestnych komunikácií
20.12.2012 2.1.2013 administartívny materiál
20.12.2012 2.1.2013 nákup prístrojov
28.12.2012 2.1.2013 kotolne v nájomných bytoch
28.12.2012 2.1.2013 doplnenie múzea
28.12.2012 2.1.2013 vypracovanie následnej monitorovacej správy
28.12.2012 2.1.2013 vianočná výzdoba
28.12.2012 2.1.2013 príspevok ZMO HN
plyn december-stará škola
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke