Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Verejné vyhlášky Vytlačiť E-mail

 

zverejnené
18.12.2018 Uhrinova prist. RD NB pdf
28.11.2018 obec LA chodník pre peších Lazany NB pdf
7.11.2018 Novotný RD NB 2018 pdf
23.10.2018 inf. o začatí spr. konania Šinko M. NB pdf
10.10.2018 Novotný zmena RD dopl. NB 1 2018 pdf
9.10.2018 obec LA Chodník pre peších NB pdf
22.8.2018 inf. o začatí spr. konania Šimo J. NB pdf
20.8.2018 Novotný zmena RD NB 2018 pdf
3.7.2018 Píšová RD NB pdf
15.5.2018 inf. o začatí spr. konania Pekár NB pdf
2.5.2018 obec LA kanal IBV Lazany NB pdf
17.4.2018 SSE rozšírenie VN NB pdf
28.03.2018 Píšová Rd + prístup NB pdf
27.03.2018 ST optická prípojka NB pdf
14.03.2018 obec Lazany Sl. str. splaš. kanal. NB pdf
07.03.2018 obec Lazany rozš. verj. vodovodu NB pdf
30.1.2018 SSE rozšírenie VN NB pdf
24.1.2018 Slovak Telekom optická prípojka NB pdf
24.1.2018 obec LA rozšírenie vodovodu NB pdf
28.12.2017 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stvby pdf
6.12.2017 inf. o začatí spr. konania Peticová NB pdf
28.11.2017 Štiffel prest. RD NB pdf
14.11.2017 Oboňa garáž NB pdf
2.11.2017 SSE zahustenie TS pri obchode NB pdf
26.09.2017 Oboňa termon garáž zmena termínu NB pdf
13.09.2017 Oboňa termon garáž NB pdf
28.08.2017 inf. o začatí spr. konania Pekár N pdf
2.8.2017 SSE zahustenie TS pri obchode NB 1 pdf
27.6.2017 Iljin SÚ spev. pl. NB 2017 pdf
27.6.2017 Matuška RD 1 NB pdf
6.6.2017 Štiffel príst. RD NB 2017 pdf
5.6.2017 Píšová prest. RD NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 2 NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 1 NB pdf
17.05.2017 Matuška RD NB pdf
18.04.2017 Iljin st. úpravy spev.pl. SP NB 2017 pdf
18.04.2017 Píšová prestavba RD NB pdf
5.04.2017 Štiffel príst. a nadstavba RD NB pdf
4.04.2017 mesto PD rek MŠ Matušku NB pdf
28.02.2017 obec Lazany telocvičňa NB pdf
07.02.2017 mesto PD rek. MŠ NB pdf
24.01.2017 inf. o začatí spr. konania Humajova NB pdf
23.1.2017 inf. o začatí spr. konania obec NB stromy ZŠ PO 2016 pdf
16.1.2017 obec LA telocvičňa NB pdf
21.12.2016 inf. o začatí spr. konania Dolinaj NB 2016 pdf
30.11.2016 Iljin výstavba naklad. rámp NB pdf
30.11.2016 Iljin príst. spev. pl. NB 2016 pdf
29.11.2016 inf. o začatí spr. konania Toth NB 2016 pdf
23.11.2016 inf. o začatí spr. konania Znamenakova NB 2016 pdf
22.11.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
25.10.2016 inf. o začatí spr. konania Ďurdina NB 2016
pdf
19.10.2016 Iljin prístavba rampy NB pdf
19.10.2016 Iljin prístavba spev.pl. SP NB pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Urbar NB 2016 pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Kobelova NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania vl. byt.dom s.č . 337 NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania Píšová NB 2016 pdf
22.9.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
14.09.2016 inf. o začatí spr. konania Pažický NB 2016 pdf
17.08.2016 Valek RD NB pdf
11.07.2016 Bunda RD NB pdf
6.07.2016 Valek RD NB pdf
19.05.2016 Bunda RD NB pdf
inf. o začatí spr. konania Štefíček NB 2 016 pdf
Oznámenie o dražbe pdf
inf. o začatí spr. konania ILJIN NB 2016 pdf
Oznámenie o opakovanej dražbe pdf
Liktor RD NB pdf
Liktor RD NB pdf
inf. o začatí spr. konania Hromada NB 2016 pdf
mesto Pa  dets.ihrisko Športová ÚR+využ. NB pdf
Stejskal RD2 NB pdf
Priemstav ZspD BD NB pdf
SSE zahustenie trafo Richterová NB pdf
Hromada prístavba RD NB pdf
Zbiňovec záhr. domček NB pdf
inf. o začatí spr. konania Kudolániová 2015 pdf
Stejskal 2-2 RD NB pdf
Hromada Lad. prístavba RD NB pdf
mesto Pa ihriska + využitie Športová NB pdf
inf. o začatí spr. konania obecPO kostol 2015 NB pdf
Stejskal RD1 NB pdf
inf. o začatí spr. konania Ondovčinová 2015 pdf
Zbiňovec záhr. domček NB pdf
Stejskal 2 RD NB pdf
Vlk IBV, komun, siete NB pdf
mesto Pa ihriska + využitie riečna NB
inf. o začatí spr. konania COOP Jednota Prievidza 2015
Vlk IBV Kom, vod, plyn NB
Ješík povolenie RD, Zdravotechnika - kanalizácia a ČOV
Ješík RD stavebné povolenie
mesto Pa rozhodnutie o stav. uzávere
inf. o začatí spr. konania Paule 2015
SSE richterová NB
Ing. Ješík oznámenie - vodná stavba
inf. o začatí spr. konania Peticová 2015
Ješík RD NB
Ješík RD NB
Mokrý predl SP RD NB
Mokrý predl. SP RD NB
inf. o začatí spr. konania Urbár NB 2014
Priemstav BD MK NB 2014
mesto Pa uzávera NB
Bartošová príst. balkona NB
inf. o začatí spr. konania obec PO 2014 NB
Mokrý RD+prev.NB
Svitok výzva Prístrešok 2014 NB
Priemstav BD NB
ozn. o podanom odvolaní obec Lazany nar. odst. stavby 2014 NB
oprava chyby v písaní nariad. odst. RD obec Lazany NB 2014
Bartošová príst.balkona NB
inf. o začatí spr. konania Šimo 2014
obec NB oceľ. garáž LA
Priemstav byt.dom SP NB 2014
Priemstav byt.dom NB
Priemstav BD NB
obec NB garáž
Svitok prístrešok NB2014
Oznámenie o začatí konania vo veci odstránenia stavby
KPN REAL Prístavba Raketa NB
zastavenie UK, DODO AUTO
Priemstav ND
mesto Pa  dets.ihrisko Cyrila, Gorkého ÚR+využ. NB
NB roz.naraid.odst.RD LA2014
KPN REAL pol. objekt prístavba NB
KPN real príst.raketa
mesto Prievidza ihriska + využitie Gorkého, Cyrila NB
KPN REAL Prístavba polyf.objekt NB
DODO-AUTO
nevyhnutné úpravy RD 601
Flimel výzva nevyh. úpravy NB 2013
Stavebné povolenie - Ing. Tatiana Richterová
Prístupová komunikácia - oznámenie
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Oznámenie o zmene stavebného konania-Hromadová
Predĺženie dokončenia stavby
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby
Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania
Oznámenie o začatí doplnkového spojeného územného a stavebného konania
Oznámenie o začatí  územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Zahustenie DTS, RICHTEROVÁ“ objekt SO-01 Prípojka VN, trafostanica, NN rozvody – líniová stavba
Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Stavebné úpravy rodinného domu
Stavebné povolenie Michal Hoffman
SSE Zahustenie trafo NB
Pažický nadstavba RD NB
SSE zahustenie trafo NB
Sibert prestavba RD NB
SSE trafostanica NB
ČOV Prievidza-1. etapa
výzva na realizáciu nevyhnutných úprav na RD s.č. 530
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke