Všeobecne záväzné nariadenia 2017 Vytlačiť

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2017

č.1

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve

pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o hospodárení s majetkom obce Nedožery-Brezany pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pdf
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke