Všeobecne záväzné nariadenia 2007 Vytlačiť

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2007

č.1

VZN o ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu


č.2
VZN o hospodárení s majetkom obce + Príloha k VZN o hospodárení s majetkom obce
č.3
VZN o pohrebníctve + Príloha k VZN o pohrebníctve
č.4
VZN o  podmienkach  predaja výrobkov  a  poskytovania služieb na  trhových  miestach
č.5
VZN o dani z nehnuteľností
č.6
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2008
č.7
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke