Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť Vytlačiť E-mail
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť možno podať:
- písomne poštou na adresu:
 Obecný úrad Nedožery-Brezany,
 Družstevná 367/1          
 972 12 Nedožery-Brezany,    
                                                                                             
- osobne priniesť v písomnej forme do podateľne Obecného úradu Nedožery-Brezany,

- dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Nedožeroch-Brezanoch, kde bude spísaný úradný záznam.

- sťažnosť možno podať aj telefaxom alebo elektronickou poštou s potvrdením podpisu do päť pracovných dní.

- opravný prostriedok je možné podať na mieste a spôsobom ako pôvodné podanie v lehote určenej zákonom a internou normou

Obecná samospráva sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p., zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a internou normou č. 1/2010 - Zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce.

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a podnetov
Zásady vybavovania sťažností

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2011

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke