Január 2014 PrintJanuár
prijaté na OÚ zverejnené
2.1.2014 3.2.2014 internet 2013 pdf
2.1.2014 3.2.2014 outsourcing za december pdf
2.1.2014 3.2.2014 posudková činnosť pdf
2.1.2014 3.2.2014 registrácia domény pdf
2.1.2014 3.2.2014 správa webstránky
7.1.2014 3.2.2014 ochrana objektov
7.1.2014 3.2.2014 orange za december
7.1.2014 3.2.2014 PZP kompostovací voz
7.1.2014 3.2.2014 PZP traktor
7.1.2014 3.2.2014 SPP-budova OcÚ
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky1
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky2
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky3
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky4
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky5
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky6
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky7
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky8
7.1.2014 3.2.2014 SPP-bytovky9
7.1.2014 3.2.2014 SPP-stará škola
7.1.2014 3.2.2014 oprava žalúzií
9.1.2014 3.2.2014 SOII-ŠFRB potvrdenie
9.1.2014 3.2.2014 SOI-ŠFRB potvrdenie
9.1.2014 3.2.2014 uloženie odpadu za december
10.1.2014 3.2.2014 odhŕňanie miestnych komunikácií
9.1.2014 3.2.2014 t-com za december
9.1.2014 3.2.2014 vývoz odpadu za december
10.1.2014 3.2.2014
vývoz ČOV nájomné byty
10.1.2014 3.2.2014 čistenie kanalizácie-nájomné byty
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky1
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky2
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky3
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky4
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky5
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky6
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky7
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky8
13.1.2014 3.2.2014 SPP-zúčtovacia bytovky9
15.1.2014 3.2.2014 sociálne služby za december
15.1.2014 3.2.2014 osadenie vianočnej výzdoby
15.1.2014 3.2.2014 nákup elektromateriálu-prízemie OcÚ
20.1.2014 3.2.2014 soza
20.1.2014 3.2.2014 odborná literatúra
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-dom záhradkárov
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-zdravotné stredisko
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-verejné osvetlenie4
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-verejné osvetlenie3
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-verejné osvetlenie2
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-verejné osvetlenie1
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-stará škola
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-hasičská zbrojnica
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-dom smútku Nedožery
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-dom smútku Brezany
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-budova OcÚ3
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-budova OcÚ2
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-budova OcÚ1
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-budova MNV v Nedožeroch
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky16
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky15
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky14
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky13
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky12
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky11
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky10
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky9
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky8
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky7
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky6
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky5
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky4
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky3
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky2
20.1.2014 3.2.2014 vyúčtovanie elektriky-bytovky1
20.1.2014 3.2.2014 oprava svietidiel
20.1.2014 3.2.2014 poplatok za vlastníctvo cenných papierov
21.1.2014 3.2.2014 BOZP a PO
21.1.2014 3.2.2014 prevádzkovanie pohrebiska
21.1.2014 3.2.2014 separovaný odpad za december
21.1.2014 3.2.2014 SOZA
21.1.2014 3.2.2014 asseco
23.1.2014 3.2.2014 poistenie traktor
23.1.2014 3.2.2014 poistenie kompostovací voz
29.1.2014 3.2.2014 údržba budovy OcÚ
29.1.2014 3.2.2014 výkon činnosti auditora
29.1.2014 3.2.2014 ZPOZ
31.1.2014 3.2.2014 okná


Február
prijaté na OÚ zverejnené
4.2.2014 3.3.2014 asseco
4.2.2014 3.3.2014 stravovanie zamestnancov-február
4.2.2014 3.3.2014 svorka EP na VO
4.2.2014 3.3.2014 doplnenie kuchyne
4.2.2014 3.3.2014 nákup elektromateriálu
4.2.2014 3.3.2014 stravovanie zamestnancov
5.2.2014 3.3.2014 kancelárske potreby1
5.2.2014 3.3.2014 kancelárske potreby2
5.2.2014 3.3.2014 outsourcing za január
5.2.2014 3.3.2014 orange za január
5.2.2014 3.3.2014 ochrana objektov
5.2.2014 3.3.2014 SPP-budova OcÚ
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky1
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky2
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky3
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky4
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky5
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky6
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky7
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky8
5.2.2014 3.3.2014 SPP-bytovky9
5.2.2014 3.3.2014 SPP-stará škola
10.2.2014 3.3.2014 vývoz odpadu
10.2.2014 3.3.2014 skladanie vianočnej výzdoby
10.2.2014 3.3.2014 t-com za január
10.2.2014 3.3.2014 uloženie odpadu
10.2.2014 3.3.2014 oprava VO
10.2.2014 3.3.2014 odstraňovanie závad po revíziách elektroinštalácie
13.2.2014 3.3.2014 čistenie kanalizácie
15.2.2014 3.3.2014 sociálne služby za január
18.2.2014 3.3.2014 krovinorez
26.2.2014 3.3.2014 ZMO HN
26.2.2014 3.3.2014 zasadnutie 13.3.2014
26.2.2014 3.3.2014 údržba budov-materiál
26.2.2014 3.3.2014 STVPS-dom smútku Brezany
26.2.2014 3.3.2014 separovaný odpad za január
26.2.2014 3.3.2014 program pre matričný úrad
26.2.2014 3.3.2014 odborná literatúra
26.2.2014

3.3.2014

odborná literatúra2

Marec
prijaté na OÚ zverejnené
3.3.2014 1.4.2014 STVPS-budova ocú
3.3.2014 1.4.2014 outsourcing za február
3.3.2014 1.4.2014 oprava kosačky
3.3.2014 1.4.2014 obecná zabíjačka
3.3.2014 1.4.2014 STVPS-bytový dom3
3.3.2014 1.4.2014 STVPS- dom smútku Nedožery
3.3.2014 1.4.2014 STVPS-bytový dom1
3.3.2014 1.4.2014 STVPS-bytový dom2
3.3.2014 1.4.2014 MĽK
4.3.2014 1.4.2014 ochrana objektov
6.3.2014 1.4.2014 oprava autobusových zastávok
6.3.2014 1.4.2014 orange za február
6.3.2014 1.4.2014 SPP-budova OcÚ
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky1
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky2
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky3
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky4
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky5
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky6
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky7
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky8
6.3.2014 1.4.2014 SPP-bytovky9
6.3.2014 1.4.2014 SPP-stará škola
6.3.2014 1.4.2014 stravovanie zamestnancov-marec
6.3.2014 1.4.2014 STVPS-požiarna zbrojnica
6.3.2014 1.4.2014 výroba výložníkov na VO
14.3.2014 1.4.2014 sociálne služby za február
14.3.2014 1.4.2014 voľby-program
14.3.2014 1.4.2014 vývoz na ČOV - bytové domy
14.3.2014 1.4.2014 separovaný odpad za február
14.3.2014 1.4.2014 prenájom plošiny na VO
14.3.2014 1.4.2014 náhradné diely-kompostovací voz
14.3.2014 1.4.2014 čistenie splaškovej kanalizácie-bytové domy
24.3.2014 1.4.2014 výmena a montáž plechov-zástavky SAD Nedožery
24.3.2014 1.4.2014 oprava uličnej vpúste-ul. Budovateľská
24.3.2014 1.4.2014 stiepkovanie 2-3 2014
24.3.2014 1.4.2014 nákup materiálu-ÚPSVaR
24.3.2014 1.4.2014 odborné stanovisko-r. d. 603
28.3.2014 1.4.2014 SLOVGRAM
28.3.2014 1.4.2014 publicita Prieboj
28.3.2014 1.4.2014 oprava kancelárskej techniky
28.3.2014 1.4.2014 zhotovenie POH
30.3.2014 1.4.2014 dopravné značenie-budovateľská, 4. apríla

Apríl
prijaté na OÚ zverejnené
2.4.2014 2.5.2014 stravovanie zamestnencov na apríl
2.4.2014 2.5.2014 rozšírenie pamäti webstránky
3.4.2014 2.5.2014 ochrana objektov
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky1
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky2
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky3
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky4
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky5
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky6
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky7
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky8
7.4.2014 2.5.2014 SPP-bytovky9
7.4.2014 2.5.2014 SPP-stará škola
7.4.2014 2.5.2014 SPP-budova OcÚ
7.4.2014 2.5.2014 vývoz odpadu za marec
7.4.2014 2.5.2014 uloženie odpadu za marec
7.4.2014 2.5.2014 výmena ventilu na cintoríne
7.4.2014 2.5.2014 outsourcing za marec
7.4.2014 2.5.2014 orange za marec
7.4.2014 2.5.2014 oprava WC-bytový dom
9.4.2014 2.5.2014 výber dodávateľa-bytový dom
9.4.2014 2.5.2014 výber dodávateľa-PD oceľová garáž
9.4.2014 2.5.2014 t-com za marec
11.4.2014 2.5.2014 BOZP a PO
11.4.2014 2.5.2014 sociálne služby za marec
11.4.2014 2.5.2014 DHZ-ocharnné pomôcky
11.4.2014 2.5.2014 DHZ-PS 12
11.4.2014 2.5.2014 výber dodávateľa-ZŠ WC chlapci
11.4.2014 2.5.2014 výber dodávateľa-merače rýchlosti
15.4.2014 2.5.2014 nákup elektromateriálu
15.4.2014 2.5.2014 vykonanie jarnej deratizácie
15.4.2014 2.5.2014 ESET smart Security
15.4.2014 2.5.2014 PC s príslušenstvom
15.4.2014 2.5.2014 pohrebné služby
15.4.2014 2.5.2014 čistenie kanalizácie-bytové domy
17.4.2014 2.5.2014 výber dodávateľa-schéma 10 a 12
23.4.2014 2.5.2014 SOZA
23.4.2014 2.5.2014 pracovné náradie
23.4.2014 2.5.2014 PD a IČ - merače rýchlosti
23.4.2014 2.5.2014 klub dôchodcov
28.4.2014 2.5.2014 vývoz ČOV obecný úrad
30.4.2014 2.5.2014 PZP traktor
30.4.2014 2.5.2014 PZP štiepkovač
30.4.2014 2.5.2014 PZP kompostovací voz
30.4.2014 2.5.2014 bytový dom-výmena čerpadla
30.4.2014 2.5.2014 PZP kompostovací voz
30.4.2014 2.5.2014 Štiepkovanie


Máj
prijaté na OÚ zverejnené
5.5.2014 2.6.2014 nákup elektromateriálu-garáže
7.5.2014 2.6.2014 SPP-stará škola
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky1
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky2
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky3
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky4
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky5
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky6
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky7
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky8
7.5.2014 2.6.2014 SPP-bytovky9
7.5.2014 2.6.2014 outsourcing za apríl
7.5.2014 2.6.2014 SPP-budova OcÚ
7.5.2014 2.6.2014 orange za apríl
7.5.2014 2.6.2014 ochrana objektov
7.5.2014 2.6.2014 maľovanie OcÚ
7.5.2014 2.6.2014 uloženie odpadu za apríl
7.5.2014 2.6.2014 ZPOZ
7.5.2014 2.6.2014 stravovanie zamestnancov
7.5.2014 2.6.2014 t-com za apríl
9.5.2014 2.6.2014 výmena elektroinštalácie-budova garáží ocú
13.5.2014 2.6.2014 kancelárske potreby
15.5.2014 2.6.2014 sociálne služby za apríl
15.5.2014 2.6.2014 separovaný odpad za apríl
15.5.2014 2.6.2014 oprava verejného rozhlasu
15.5.2014 2.6.2014 oprava verejného osvetlenia
20.5.2014 2.6.2014 vývoz odpadu za apríl
20.5.2014 2.6.2014 vývoz a uloženie VOK
20.5.2014 2.6.2014 kancelárske potreby
26.5.2014 2.6.2014 čistenie ČOV-nájomné bytovky
26.5.2014 2.6.2014 klub dôchodcov
26.5.2014 2.6.2014 klub dôchodcov
26.5.2014 2.6.2014 doplnenie múzea
29.5.2014 2.6.2014 STVPS-dom smútku Brezany
29.5.2014 2.6.2014 STVPS - bytovky
29.5.2014 2.6.2014 STVPS - dom smútku Nedožery
29.5.2014 2.6.2014 STVPS-budova OcÚ
29.5.2014 2.6.2014 kronika
29.5.2014 2.6.2014 kancelárske potreby2
29.5.2014 2.6.2014 kancelárske potreby1


Jún
prijaté na OÚ zverejnené
3.6.2014 1.7.2014 stravovanie zamestnancov
3.6.2014 1.7.2014 outsourcing za máj
3.6.2014 1.7.2014 ochrana objektov za máj
3.6.2014 1.7.2014 merače rýchlosti na V.B.Nedožerského
3.6.2014 1.7.2014 nákup tlačiarne do PZ
3.6.2014 1.7.2014 mulčovanie za máj
3.6.2014 1.7.2014 kosenie RIDER vrbičky
3.6.2014 1.7.2014 činnosť odborne spôsobilej osoby
3.6.2014 1.7.2014 ASSECO
6.6.2014 1.7.2014 vývoz ČOV - budova OcÚ
9.6.2014 1.7.2014 t-com za máj
6.6.2014 1.7.2014 SPP-stará škola
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky9
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky8
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky7
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky6
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky5
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky4
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky3
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky2
6.6.2014 1.7.2014 SPP-bytovky1
6.6.2014 1.7.2014 SPP-budova OcÚ
6.6.2014 1.7.2014 orange za máj
6.6.2014 1.7.2014 oprava ohrievača v lekárni
9.6.2014 1.7.2014 miestne komunikácie
9.6.2014 1.7.2014 prenájom plošiny
10.6.2014 1.7.2014 pohrebné služby4
10.6.2014 1.7.2014 pohrebné služby
10.6.2014 1.7.2014 pohrebné služby2
10.6.2014 1.7.2014 pohrebné služby3
11.6.2014 1.7.2014 verejná zeleň
11.6.2014 1.7.2014 vybavenie obradnej miestnosti
11.6.2014 1.7.2014 vývoz odpadu za máj
11.6.2014 1.7.2014 uloženie odpadu za máj
11.6.2014 1.7.2014 separovaný odpad za máj
11.6.2014 1.7.2014 obecné noviny 2014
15.6.2014 1.7.2014 poskytovanie sociálnych služieb
17.6.2014 1.7.2014 verejný rozhlas
17.6.2014 1.7.2014 verejné osvetlenie
17.6.2014 1.7.2014 nákup materiálu na verejné osvetlenie
24.6.2014 1.7.2014 ZPOZ
24.6.2014 1.7.2014 poháre NON-STOP


Júl
prijaté na OÚ zverejnené
1.7.2014 1.8.2014 ochrana objektov za jún
1.7.2014 1.8.2014 oprava dažďových  zvodov na SOI
1.7.2014 1.8.2014 outsourcing za jún
1.7.2014 1.8.2014 NON-STOP - atrakcia pre deti
1.7.2014 1.8.2014 verejné osvetlenie-oprava
1.7.2014 1.8.2014 úprava zastávok SAD
1.7.2014 1.8.2014 správa webstránky
1.7.2014 1.8.2014 štiepkovanie za jún
1.7.2014 1.8.2014 separovaný odpad za jún
7.7.2014 1.8.2014 čistenie kanalizácie -obecné nájomné byty
9.7.2014 1.8.2014 BOZP a PO
14.7.2014 1.8.2014 požiarna zbrojnica-elektroinštalačné práce
14.7.2014 1.8.2014 orange za jún
14.7.2014 1.8.2014 montáž PRVN
14.7.2014 1.8.2014 práce podľa pasportu DZ
14.7.2014 1.8.2014 vývoz odpadu za jún
14.7.2014 1.8.2014 uloženie odpadu za jún
14.7.2014 1.8.2014 SPP-stará škola
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky9
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky8
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky7
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky6
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky5
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky4
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky3
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky2
14.7.2014 1.8.2014 SPP-bytovky1
14.7.2014 1.8.2014 SPP-budova OcÚ
14.7.2014 1.8.2014 sociálne služby
21.7.2014 1.8.2014 verejné obstarávanie
21.7.2014 1.8.2014 SOZA
21.7.2014 1.8.2014 SOZA poplatky
21.7.2014 1.8.2014 750. výročie časti obce Nedožery
21.7.2014 1.8.2014 činnosť odborne spôsobilej osoby
21.7.2014 1.8.2014 oprava dlažby-bytový dom
21.7.2014 1.8.2014 kosenie verejných priestranstiev
21.7.2014 1.8.2014 odstraňovanie závad po revíziách
28.7.2014 1.8.2014 SOZA-jarmok
28.7.2014 1.8.2014 stojan na mikrofón
28.7.2014 1.8.2014 projekčná a inžinierska činnosť-garáž
28.7.2014 1.8.2014 pohrebné služby
28.7.2014 1.8.2014 oprava spoločné priestory-bytový dom 685
28.7.2014 1.8.2014 klub dôchodcov
28.7.2014 1.8.2014 likvidácia odpadu na ČOV
28.7.2014 1.8.2014 DHZ-obleky
28.7.2014 1.8.2014 ASSECO2


August
prijaté na OÚ zverejnené
6.8.2014 2.9.2014 oprava dlažby
4.8.2014 2.9.2014 stravovanie zamestnancov za júl
4.8.2014 2.9.2014 SPP-stará škola
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky1
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky2
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky3
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky4
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky5
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky6
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky7
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky8
4.8.2014 2.9.2014 SPP-bytovky9
4.8.2014 2.9.2014 SPP-budova OcÚ
4.8.2014 2.9.2014 Soza-rozhlas
4.8.2014 2.9.2014 orange za júl
4.8.2014 2.9.2014 outsourcing za júl
4.8.2014 2.9.2014 oprava zábradlia na ul. Hviezdoslavova
4.8.2014 2.9.2014 nákup materiálu-revízia hromozvodov
4.8.2014 2.9.2014 pracovné náradie
4.8.2014 2.9.2014 prenájom mobilných záchodov
4.8.2014 2.9.2014 kosenie verejných priestranstiev
4.8.2014 2.9.2014 ochrana budov za júl
4.8.2014 2.9.2014 právne služby-exekúcia
11.8.2014 2.9.2014 sociálne služby
11.8.2014 2.9.2014 PZP-kompostovací voz
11.8.2014 2.9.2014 PZP traktor
11.8.2014 2.9.2014 ozvučenie-jarmok
11.8.2014 2.9.2014 prenájom mobilných wc
11.8.2014 2.9.2014 vývoz odpadu za júl
11.8.2014 2.9.2014 uloženie odpadu za júl
11.8.2014 2.9.2014 t-com za júl
11.8.2014 2.9.2014 odborná literatúra
11.8.2014 2.9.2014 nákup krovinorezu
11.8.2014 2.9.2014 kancelárske potreby
11.8.2014 2.9.2014 ASSECO
11.8.2014 2.9.2014 vystúpenie FS Limbora-ľudový jarmok
11.8.2014 2.9.2014 vystúpenie FS lubená-750. výročie obce
13.8.2014 2.9.2014 vývoz žumpy-budova OcÚ
13.8.2014 2.9.2014 separovaný odpad za júl
13.8.2014 2.9.2014 výmena ústredne
19.8.2014 2.9.2014 projekt el. prípojky-dom záhradkárov
25.8.2014 2.9.2014 brúska


September
prijaté na OÚ zverejnené
4.9.2014 1.10.2014 outsourcing za august
4.9.2014 1.10.2014 poistenie obce
4.9.2014 1.10.2014 ochrana objektov za august
4.9.2014 1.10.2014 čistenie komínov-OcÚ
4.9.2014 1.10.2014 čistenie komínov-bytovky
4.9.2014 1.10.2014 STVPS-nájomné byty
5.9.2014 1.10.2014 MĽK
5.9.2014 1.10.2014 vývoz odpadu za august
5.9.2014 1.10.2014 uloženie odpadu za august
5.9.2014 1.10.2014 revízie plynových zariadení-budovy OcÚ
5.9.2014 1.10.2014 orange za august
5.9.2014 1.10.2014 revízie plynových zariadení-nájomné byty
5.9.2014 1.10.2014 SPP-stará škola
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky9
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky8
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky4
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky5
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky6
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky7
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky3
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky2
5.9.2014 1.10.2014 SPP-bytovky1
5.9.2014 1.10.2014 SPP-budova OcÚ
16.9.2014 1.10.2014 nevyhnutné opatrenia r.d. 601
16.9.2014 1.10.2014 prenájom plošiny na VO
16.9.2014 1.10.2014 stravovanie zamestnancov
16.9.2014 1.10.2014 čistenie kanalizácie- obecné byty
18.9.2014 1.10.2014 nálepky na označenia
22.9.2014 1.10.2014 elektroinštalačné práce v zdravotnom stredisku
22.9.2014 1.10.2014 hasiace prístroje-bytovka1
22.9.2014 1.10.2014 hasiace prístroje-bytovka2
22.9.2014 1.10.2014 hasiace prístroje-bytovka3
22.9.2014 1.10.2014 separovaný odpad za august
22.9.2014 1.10.2014 hasiace prístroje-budova OcÚ
22.9.2014 1.10.2014 kancelárske potreby2
22.9.2014 1.10.2014 kancelárske potreby
29.9.2014 1.10.2014 prieboj
29.9.2014 1.10.2014 právne služby
29.9.2014 1.10.2014 elektroinštalácia
30.9.2014 1.10.2014 stravovanie zamestnancov na október

Október
prijaté na OÚ zverejnené
7.10.2014 3.11.2014 kancelárske potreby
7.10.2014 3.11.2014 outsourcing za september
7.10.2014 3.11.2014 ochrana objektov
7.10.2014 3.11.2014 DHZ nášivky
9.10.2014 3.11.2014 ASSECO
9.10.2014 3.11.2014 čistenie kanalizácie-obecné byty
9.10.2014 3.11.2014 BOZP a PO
9.10.2014 3.11.2014 geodetické zameranie
9.10.2014 3.11.2014 sociálne služby
9.10.2014 3.11.2014 nákup elektromateriálu
9.10.2014 3.11.2014 nákup materiálu na VO
15.10.2014 3.11.2014 DHZ Nedožery
15.10.2014 3.11.2014 orange za september
15.10.2014 3.11.2014 separovaný odpad za september
27.10.2014 3.11.2014 poistenie traktor
27.10.2014 3.11.2014 signalizácia
27.10.2014 3.11.2014 cintorín nedožery
27.10.2014 3.11.2014 poistenie kompostovací voz
27.10.2014 3.11.2014 SPP budova OcÚ-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka4-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka3-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka2-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka1-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka5-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka6-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka7-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka8-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP bytovka9-vyúčtovanie
27.10.2014 3.11.2014 SPP stará škola-vyúčtovanie


November
prijaté na OÚ zverejnené
9.11.2014 1.12.2014 outsourcing za október
10.11.2014 1.12.2014 ASSECO
10.11.2014 1.12.2014 kancelárske potreby
10.11.2014 1.12.2014 oprava -dom záhradkárov
10.11.2014 1.12.2014 orange za október
10.11.2014 1.12.2014 prenájom plošiny na VO
10.11.2014 1.12.2014 rozšírenie detského ihriska
10.11.2014 1.12.2014 sociálne služby
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky1
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky2
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky3
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky4
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky5
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky6
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky7
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky8
10.11.2014 1.12.2014 SPP november-bytovky9
10.11.2014 1.12.2014 SPP-budova OcÚ
10.11.2014 1.12.2014 SPP-stará škola
10.11.2014 1.12.2014 stravovanie zamestnancov
14.11.2014 1.12.2014 čistenie komína-PZ
14.11.2014 1.12.2014 ochrana objektov
17.11.2014 1.12.2014 vývoz voky
17.11.2014 1.12.2014 vývoz odpadu
19.11.2014 1.12.2014 čistenie kanalizácie-obecné byty
19.11.2014 1.12.2014 separovaný odpad za október
28.11.2014 1.12.2014 ASSECO-licencia
28.11.2014 1.12.2014 deratizácia-bytový dom
28.11.2014 1.12.2014 oprava plastových výplní-bytové domy


December
prijaté na OÚ zverejnené
3.12.2014 2.1.2015 kancelárske potreby pdf
3.12.2014 2.1.2015 outsourcing za november pdf
3.12.2014 2.1.2015 bezpečnostný projekt pdf
3.12.2014 2.1.2015 ochrana objektov pdf
3.12.2014 2.1.2015 STVPS pdf
8.12.2014 2.1.2015 kancelárske potreby1 pdf
8.12.2014 2.1.2015 oprava VO pdf
8.12.2014 2.1.2015 nákup radiátorov-zdravotné stredisko pdf
8.12.2014 2.1.2015 separovaný odpad za november pdf
8.12.2014 2.1.2015 t-com pdf
8.12.2014 2.1.2015 práce s kompostovacím vozom pdf
8.12.2014 2.1.2015 stravovanie zamestnancov za december pdf
8.12.2014 2.1.2015 uloženie odpadu za november pdf
8.12.2014 2.1.2015 vývoz odpadu za november pdf
8.12.2014 2.1.2015 signalizácia-budova OcÚ pdf
8.12.2014 2.1.2015 SOZA pdf
8.12.2014 2.1.2015 stravovanie zamestnancov na január pdf
15.12.2014 2.1.2015 čistenie kanalizácia-obecné byty pdf
15.12.2014 2.1.2015 oprava kotolne pdf
15.12.2014 2.1.2015
orange za november pdf
15.12.2014 2.1.2015 vývoz žumpy-stará škola pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-budova OcÚ pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky1 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky2 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky6 pdf
15.12.2014
2.1.2015 plyn-bytovky5 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky4 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky3 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky7 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky8 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-bytovky9 pdf
15.12.2014 2.1.2015 plyn-stará škola pdf
15.12.2014 2.1.2015 prenájom plošiny pdf
15.12.2014 2.1.2015 poplatok cenné papiere pdf
15.12.2014 2.1.2015 poistenie majetku pdf
29.12.2014 2.1.2015 separovaný odpad za december pdf
29.12.2014 2.1.2015 správa webstránky pdf
29.12.2014 2.1.2015 údržba-obecné nájomné byty pdf
29.12.2014 2.1.2015 oprava rozhlasu pdf
29.12.2014 2.1.2015 DHZ-detské družstvo pdf
29.12.2014 2.1.2015 vianočný vinš pdf
29.12.2014 2.1.2015 internetové služby pdf
29.12.2014 2.1.2015 oprava zdravotné stredisko pdf
29.12.2014 2.1.2015 DOLMAR pdf
29.12.2014 2.1.2015 montáž signalizácia-garaž pdf
29.12.2014 2.1.2015 okná-zadná časť sála pdf
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke