Všeobecne záväzné nariadenia 2014 Print

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2014

č.1
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských VZN č. 1/2014, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 zariadení na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.2 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pdf
č.3 VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje
pdf
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke