Všeobecne záväzné nariadenia 2011 Print

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2011

č.1

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany


č.2
VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Nedožery-Brezany
č.3
VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Nedožery-Brezany
č.4
VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb v obci Nedožery-Brezany
č.5
VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
+
dodatok č.1 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.6
VZN o pohrebníctve + Príloha č. 1 o pohrebníctve
č.7
Štatút obce
č.8
Požiarny poriadok obce Nedožery-Brezany
č.9
VZN o poskytovaní dotácií
č.10
VZN o používaní pyrotechniky
č.11
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
č.12
VZN o dani z nehnuteľností

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke